1. Uposlenici moraju imati pravo da u javnom interesu otkriju i prijave kršenja zakona - Zakon o zaštiti prava uzbunjivača mora sadržavati razumnu definiciju zaštićenih prijavljivanja 
  1. Uzbunjivači moraju imai pravo na puno sudsko preispitivanje i suđenje na temelju odmazde učinjene protiv njih 
  1. Privatni ugovori i prijetnje podizanjem tužbe ne mogu imati “efekat zastrašivanja” na prava uposlenika da prijave kršenje zakona 
  1. Zakoni o uzbunjivačima moraju se jednako odnositi na uposlenike i u javnom i u privatnom sektoru. Određivanje štetnih mjera je zabranjeno na osnovu Zakona o uzbunjivačima, a šteta koju definiše zakon mora biti dovoljna kako bi se osiguralo da nijedan uzbunjivač nije oštećen zbog zašićenog prijavljivanja 
  1. Mora se uspostavii specijalni ured u cilju prihvatanja i ispiivanja zašićenih prijava koje su podnijeli uposlenici kako bi se pružila zašita uzbunjivačima
  1. Ured uzbunjivača mora imati ovlasti da ispituje slučajeve odmazde i da osigura punu zašitu uzbunjivačima koji su osnovano podnijeli prijave
  1. Ometanje pravde i krivotvorenje izjava svjedoka je zabranjeno - odmazda proiv uzbunjivača se mora okarakterisai kao krivično ometanje pravde
  1. Moraju se upostaviti posebne mjere zaštite uzbunjivača i nagrade kako bi se pomoglo u razotkrivanju i prevenciji velikih poreskih utaja i kako bi se država zašiila od korupivnih dužnosnika i drugih koji tajno sklanjaju novac na nelegalne bankovne račune u inostranstvu
  1. Stimulansi moraju postojati u cilju ohrabrivanja uposlenika ka preuzimanju rizika za svoje karijere i poslove te ka prijavljivalju prevara nadležnim organima radi osiguranja da su uzbunjivači obeštećeni za gubitak posla i karijera 
  1. Uzbunjivači moraju imati prava regulisana zakonom qui tam kako bi se implemenirala većina zakona o anitkorupciji
  17.03.2018 Ferienhaus Ostsee