Centar za odgovornu demokratiju - COD Luna je bosanskohercegovačka nevladina organizacija koja aktivno djeluje već 15 godina u oblasti promocije demokratskih principa, odgovornog upravljanja, transparentnosti i politike orijentisane na razvoj.

 

Inicijativa za zaštitu uzbunjivača u BiH je u fokusu djelovanja COD Luna u strateškom periodu 2009. - 2014, i ima za cilj da uredi zakonodavno-pravni okvir za zaštitu uposlenika koji prijave korupciju u svom radnom okruženju, kao i da informiše, edukuje i ujedini uposlenike protiv odmazde koja uslijedi nakon prijave korupcije ili drugih kršenja zakona i zloupotreba položaja na štetu opšteg dobra.

 

  17.03.2018 Ferienhaus Ostsee