Na sastanku je razgovarano o potrebi usvajanja Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije FBiH

SARAJEVO, 30.04.2015. Predstavnici Centra za odgovornu demokraciju „Luna“: Bojan Bajić i Višnja Marilović, danas su posjetili predsjednika FBiH Marinka Čavaru.

Na sastanku je razgovarano o potrebi usvajanja Zakona o zaštiti prijavitelja korupcije FBiH, jer nepostojanje odgovarajuće pravne zaštite produbljuje nepovjerenje i negativnu percepciju o prijaviteljima korupcije, te ih se tretira kao određenu vrstu prijetnje, a ne kao zaštitnike općih interesa i javnih dobara.

Istakli su da je Federacija BiH dužna štititi prijavitelje korupcije i efikasnije procesuirati prijave koje se odnose na koruptivna krivična djela. Potrebno je stvoriti sustavne pretpostavke za odgovorno djelovanje sudova i tužiteljstava na zaštiti prijavitelja korupcije.

Centar za odgovornu demokraciju „Luna“ ima za cilj urediti zakonodavno – pravni okvir za zaštitu uposlenika koji prijave korupciju u svom radnom okruženju, kao i da informira, educira i ujedini uposlenike protiv zloupotrebe položaja nadređenih na štetu općeg dobra.

Preuzeto: http://www.predsjednikfbih.gov.ba/novosti/88/predsjednik-fbih-marinko-cavara-razgovarao-sa-predstavnicima-centra-za-odgovornu-demokraciju-luna

  17.03.2018 Ferienhaus Ostsee